Afpsykiatrisering for fagpersoner...

Psykiatriseringen af omsorgsarbejde

Der er sket to store katastrofer i professionelt omsorgsarbejde:

1) Den psykiatriske model for psykisk lidelse

2) De tre P’er (Privat, Personlig, Professionel)

De to fænomener spiller sammen om at hæmme det menneskelige, ligeværdige, kærlige møde med de personer, som fagpersonen har ansvar for. Der er sket en teknikalisering af omsorgsarbejde, hvor målepunkter, ugesamtaler, faglig distance og diagnoser alle risikerer at dehumanisere de personer, der har brug for hjælp.

Når sygeliggørelse hæmmer relationsarbejde

Når et andet menneske har brug for vores milde blik, vores omsorg og vores hjælp, er de fleste af os naturligt tilbøjelige til at ville give det. De fleste, der søger omsorgsarbejde, gør det, fordi de gerne vil hjælpe andre. Problemet er, at omsorgsarbejde også kan skabe negative reaktioner i os selv, især hvis de ydre rammer bliver indsnævrede og pressede. Det er præcis dér, at vi tyr til kassetænkning, som det fx kommer til udtryk, når et moralsk og videnskabeligt problematisk udtryk som “borderlinere” bliver hverdagssprog i personalegrupper.

Det blik vi ser andre med

Som sagt er der ingen, der søger at træde ind i omsorgsarbejde for at dehumanisere nogen. Dehumanisering er ikke en bevidst proces, men en konsekvens af kold, systemisk tænkning. Det blik vi ser andre med farver helt sikkert den tilgang, vi har til dem, og det påvirker udstrækningen af vores tålmodighed og nænsomhed med dem. Hvis man er helt sikker på, at ‘den anden’ er forstyrret eller syg i hjernen, så vil man være tilbøjelig til at tilskrive uønsket, nedslået eller negativ adfærd til netop sygdom.

Men hvis vi i stedet lærer at se ikke-sygeligt på vores målgruppe, hvis vi ser på dem med et ligeværdigt, medmenneskeligt blik, der aktivt integrerer den viden, at den anden person formentligt reagerer på langt mere, end det blotte øje kan se, så kan vi handle anderledes. Så kan vi begynde at prøve at danne en relation, at forstå, at hjælpe.

ikke-syggeligørende omsorgsarbejde

Jeg har undervist faggrupper og organisationer i principperne bag ikke-sygeliggørende omsorgsarbejde. Det involverer blandt andet:

 – Bedre forståelse af videnskaben omkring psykisk lidelse (Hvad ved vi egentlig?)

 – Et konstruktivt blik på dehumaniserende narrativer

 – Øvelser i humanistisk ligeværd og normalisering af psykisk lidelse

Er faglig afpsykiatring / Rekontekstualisering interessant for jer?

Tag kontakt via Projekt KUBA, så kan vi ta’ en snak om mulighed for kurser, workshops og faglige dage.

Projekt kuba
projektkuba.dk
kontakt@projektkuba.dk
+45 22545495

Jonas Vennike Ditlevsen
Psykolog
Stifter af Projekt KUBA